• Vitajte v Esperantsku!

  Pracujeme pre jazykovo spravodlivejší svet

 • Priateľstvo medzi národmi

  Jazyk vie spájať

 • Vyučujeme našich nasledovníkov

  Už viac ako 10 rokov organizujeme Letnú školu esperanta

 • Zmysluplné využitie voľného času

  Popri pomáhaní sa aj niečo naučíme a zabavíme

Esperanto - jazyk porozumenia, mieru a priateľov

Esperanto je najznámejší medzinárodný plánový jazyk na svete. Vytvoril ho poľský lekár L. L. Zamenhof. Jeho základy prvýkrát vyšli už v roku 1887 a rýchlo si získali veľké množstvo podporovateľov. Odvtedy si Esperanto a jeho spriaznenci vytvorili vlastnú kultúru, ktorá je každým dňom bohatšia. Tvoria sa v ňom piesne, píšu knižky, hrá sa divadlo apod. Rovnako, ako na celom svete, aj na Slovensku existujú aktívni nadšenci, ktorí šíria jeho peknú myšlienku ďalej. SKEF je Slovenská esperantská federácia a SKEJ Slovenská esperantská mládež. Úlohou oboch organizácií je združovať Slovákov aktívnych v esperantskom hnutí tzv. Esperantuju. Organizujeme rôzne podujatia a stretnutia. Naše aktivity nie sú však obmedzené len na tento jeden jazyk, ale sústredia sa celkovo na jazykovú problematiku ako takú, ako aj šírenie humanistických myšlienok. Viac o nás sa dozviete nižšie. Ak nás nie ste schopní podporiť Vašimi 2% z daní budeme radi, keď si o nás čo to prečítate a prejavíte záujem o našu prácu. Neváhajte sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami či pripomienkami.

O NÁS

Sme skupina ľudí zoskupených v celoslovenských organizáciách SKEJ (mládežnícka) a SKEF (neobmedzená vekom) i v miestnych kluboch. Organizujeme rôzne stretnutia, školenia a tréningy, informujeme verejnost o nám blízkých problematikách. Nimi je napríklad jazyková rovnosť, práva menším, tolerancie apod. Týmto pomáhame rozšíriť esperanto a prispieť tak k mierovému spolužitiu všetkých ľudí.

INFORMOVANIE

Dobre informovaní ľudia majú tendenciu Esperanto podporopvať, preto je informovanosť jedným z našich hlavných cieľov.

K jeho dosiahnutiu nám pomáha usporadúvanie prednášok, písanie článkov pre rôzne médiá, prispievanie a spravovanie článkov na Wikipédii apod. Pri špeciálnych príležitostiach pripravujeme informačné kampane, napríklad počas Svetového kongresu esperanta 2016 v Nitre sme sa dostali do mnohých novín, televízie a rozhlasu. Rovnakú sme vynaložili aj pre Celosvetový kongres esperantskej mládeže, ktorý sa v roku 2019 uskutočnil v Liptovskom Hrádku (viz. nižšie). V rámci tohoto kongresu sme zorganizovali aj deň otvorených dverí pre verejnosť.

KOMUNITA

Človek je spoločenský tvor a potrebuje mať kontakt s inými jednotlivcami.

 

Preto každý rok organizujeme viacero stretnutí – miestne, medzinárodné, a dokonca aj celosvetové.  Tiež podporujeme stretnutia organizované našimi spriatelenými organizáciami. Počas nich sa ľudia nie len spoznajú a skamarátia, ale aj zažijú medzinárodnú esperantskú kultúru a niečomu sa priučia. Aby sme boli konkrétnejší, mali sme už svoju časť zodpovednosti na Celosvetovom kongrese esperanta, Celosvetovom kongrese esperantskej mládeže (nie len tento rok, ale aj v roku 2018 v španielskom Badajoz, či 2017 v africkom Togu), Letnej škole esperanta apod. Zároveň svojich členov vysielami na podujatia iných organizácií v rámci projektov, či jednoducho vzájomnej výpomoci.

ŠKOLENIA

Pomáhame mladým zmysluplne tráviť voľný čas.

 

Uvedomujeme si, že v mládeži tkvie budúcnosť. Pomáhame mladým nájsť a rozvinúť svoje schopnosti a talent. Prostredníctvom organizovania podujatí, prednášok a zahraničných výmenných pobytov ponúkame možnosť praktickou a užitočnou prácou zveľadiť samých seba aj svoje okolie. V samotnom slovenskom esperantskom hnutí sa nachádza niekoľko šikovných školiteľov, ktorí sú ochotní pomáhať nie len mládeži, ale aj všetkým ostatnýmv témech, ktoré sú im najbližšie. Zároveň vo svojich radách máme aj schopných učiteľov jazyka. Taktiež sme už boli a do budúcna budeme súčasťou mnohých nadnárodných vzdělávacích projektov kam vysielame svojich členov. Za sebou máme úspešne projekty o efektívnej komunikácie, pohlavnej rovnosti a iné.

Organizujeme významné medzinárodné esperantské podujatia

Medzinárodný jazyk najlepšie cítiť na medzinárodnom stretnutí. Na Slovensku ich môžte zažiť viacero!

Celoslovenské esperantské stretnutia

Celoslovenské esperantské stretnutia (TER – Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo) sa konajú každý rok, pričom si organizatóri vyberajú zakaždým iný región na Slovensku.

Každý tretí rok sa koná TEK (Celoslovenský kongres) v inom meste a jedná sa o dôležitú súčasť esperantského hnutia na Slovensku, kedy práve počas TEK sa volí nové predsedníctvo Slovenskej esperantskej federácie. V roku 2019 sa TEK uskutočnil v meste Liptovskom Hrádku. Termín ďalšieho celoslovenského stretnutia bude zverejnený po ukľudnení sa pandemickej situácie na Slovensku.

Tieto stretnutia sa uksutočňujú za spolupráce SKEF a SKEJ, kde je možné vidieť, že aj dve rozdielne generácie esperantistov vedia spolu pracovať na rovnakom projekte.

PRAVIDELNÉ LETNÉ ŠKOLY ESPERANTA

Chcete zažiť týždeň plný zábavy a do toho sa naučiť nový jazyk? Alebo ste už pokročilí a chcete sa ešte zdokonaliť? Už vyše 10 rokov pre Vás každoročne pripravujeme nezabudnuteľnú týždňovú akciu, ktorá sa medzičasom stala dobre známou na medzinárodnej úrovni, a preto k nám každé leto privádza viac ako 200 ľudí z rôznych kútov sveta. Ide o týždeň plný intenzívnych kurzov so skúsenými učiteľmi, ale aj zábavy, koncertov a prednášok. Jednoducho takmer každý si tam nájde to svoje.

Ďaľšia Letná škola esperanta sa uksutoční v českom meste Kromeříž. Viac informácií nájdete tu. V prípade, že nebude možná účasť na mieste, tak bude možnosť vzdelávať sa aj prostredníctvom internetových konferencií.

...AJ MALÉ PRÍJEMNÉ STRETNUTIA

Či už sa jedná o večerné jazykové kaviarne, alebo stretnutia na celý víkend, o zábavu je vždy postarané. Pravidelne sa stretáváme v SKEJ základni v Malackách, prednedávnom sme sa stretli na uzavretí projektu v Bratislave, ale občas by ste nás našli aj na Liptove a i ďalších regiónoch našej malebnej krajiny. Okrem toho pomáhame našim bratom z Česka v organizovaní ich každoročnej akcie tzv. Centreja. Láskavosť nám zakaždým ochotne vrátia.

Všeobecná práca

Pamätáme aj na stavanie pevných základov, na ktorých môžme ďalej budovať.

PROJEKTY ERASMUS+

Naša mládežnícka sekcia sa od roku 2016 v spolupráci s inými organizáciami zo zahraničia aktívne zapája do rôznych zaujímavých projektov. Vďaka tomu môže ponúknuť svojim členom výjazdy aj do takých krajín, ako sú africké Togo a Benin, alebo do vychytených európskych destinácii ako Španielsko, Belgicko, Taliansko a mnohých ďalších. Dúfame, že čoskoro pribudne aj Amerika. Okrem toho sme sa prostredníctvom týchto projektov podieľali na tvorbe študijných materiálov pre rôzne európske mládežnícke organizácie, zdieľali sme s mladými africkými partnermi skúsenosti ohľadom zapájania mladých ľudí, pomáhame s organizáciou rôznych podujatí a trénujeme svojich členov v rôznych tematických oblastiach, o ktoré sa zaujímajú. Napríklad efektívna komunikácia, rodová rovnosť, či výmena skúseností s mládežníkmi pochádzajúcimi z úplne iného kultúrneho a spoločenského prostredia. Dúfame, že nás do budúcnosti čakajú ďalšie zaujímavé témy.

V súčasnosti sa rozbieha viacero výziev na projekty v rámci Rady Európy, ako aj Erasmus+ projekty, kde by sme sa chceli aktívne podielať na témach, ktoré by mohli byť užitočné pre spoločnosť ako takú.

WEB A LETÁKY

Už v roku 2016 sa obe naše organizácie rozhodli kráčať s dobou a výrazne zmenili dizajn svojich webových stránok a snažia sa pokračovať v nastolenom trende. Okrem zaujímavých článkov, môžete sledovať aj najnovšie aktuality, prečítať si niečo o jej aktívnych členoch alebo si len tak prezrieť fotky našich pestrých činností.

Aj vďaka Vašim príspevkom sme mali možnosť uviesť do sveta rôzne letáky o esperante, ako aj atraktívne záložky propagujúce náš krásny jazyk. Využili sme ich nielen na Slovensku, ale aj za hranicami. Napríklad na Fóre neziskových organizácií v Prahe, či na podujatí Yo!Fest v Štrasburgu hneď pri budove Európskeho parlamentu, kde sa účastnilo mnoho Slovákov.

PODPORA VZDELÁVANIA

Už viac ako 10 rokov aktualizujeme a do slovenčiny prekladáme stránku lernu.net, ktorá poskytuje pestrú zbierku cvičení a kurzov pre učenie sa esperanta. Niektorí členovia prispievajú aj kontrolou „domácich úloh“ žiakov lernu-kurzov a pomáhajú im pripravovať sa na skúšky.

Taktiež ju realizujeme formou, už v iných sekciách zmienených, projektov, prednášok, kurzov a pod.

S VAŠOU POMOCOU MÔŽEME NAPLNIŤ NAŠE SMELÉ PLÁNY DO BUDÚCNOSTI:

 • Ďalšia Letná esperantská škola, tentokrát v XXX
 • Spolupráca v ďalších Erasmus+ projektoch týkajúcich sa aj takých odvážnych tém akou je organizácia tematických podujatí, interkontinentálna spolupráca, či boj proti predsudkom
 • Pokračovať v profesionalizácii našich činností
 • Naďalej upevňovať svoje miesto v platformách ako Rada mládeže Slovenska
 • Poukazovať na zlé dopady jazykovej diskriminácie a zážitkovou formou s ňou oboznamovať študentov na stredných školách
 • Naďalej skvalitňovať obsah webových stránok
 • A mnohé ďalšie…

Pomôžte nám pomáhať!

S Vašou pomocou toho dosiahneme viac! Prosím, venujte nám svoje 2(3)% z daní, lebo Esperanto je odkázané hlavne na dobrovoľníkov a ľudí s dobrým srdcom.

Obchodné meno (názov): E@I

Sídlo: Víťazná 840/67A, Partizánske, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie

IČO: 42013551
(zvyšné políčka za lomkou „/“ nechajte prázdne)

DARUJTE AŽ 3%

Môžte nám poukázať aj 3% z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín (v akejkoľvek organizácii). Ak máte záujem o takéto potvrdenie o odpracovaných hodinách pre E@I, pošlite, prosím, svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu na info@ikso.net a my vám toto potvrdenie na oplátku za Vašu pomoc v minulom roku radi vystavíme 🙂

FYZICKÁ OSOBA-ZAMESTNANEC

2(3)% z dane môžete venovať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €.

Na preukázanie dane potrebujete:

 1. do 15. februára 2024 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 2. požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane
 3. vyplniť Vyhlásenie o poukázaní dane
 4. doručiť obe daňovému úradu v mieste bydliska do  apríla 2024

Podrobnejšie pokyny

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

2(3)% z dane môžete venovať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2024).

Podrobnejšie pokyny

PRÁVNICKÁ OSOBA

2% z dane môžete venovať viacerým uchádzačom, minimálna suma pre každého je 8 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní – do 31. marca 2024.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedarovala 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Podrobnejšie pokyny

Ďakujeme!

Každá minca pomôže na našej ceste za spravodlivejším svetom! Pamätajte, že okrem 2, či 3% z daní je viacero spôsobov, ktorými môžte pomôcť.