Rok 2018

SKEJ - Slovenská esperantská mládež

vlajka

Esperanto - jazyk porozumenia, mieru a priateľov

Esperanto je najznámejší medzinárodný plánový jazyk na svete. Vytvoril ho poľský lekár L. L. Zamenhof. Jeho základy prvýkrát vyšli už v roku 1887 a rýchlo si získali veľké množstvo podporovateľov. Odvtedy si Esperanto a jeho spriaznenci vytvorili vlastnú kultúru, ktorá je každým dňom bohatšia. Tvoria sa v ňom piesne, píšu knižky, hrá sa divadlo apod. Rovnako, ako na celom svete, aj na Slovensku existujú aktívni nadšenci, ktorí šíria jeho peknú myšlienku ďalej. SKEF je Slovenská esperantská federácia a SKEJ Slovenská esperantská mládež. Úlohou oboch organizácií je združovať Slovákov aktívnych v esperantskom hnutí tzv. Esperantuju. Organizujeme rôzne podujatia a stretnutia. Naše aktivity nie sú však obmedzené len na tento jeden jazyk, ale sústredia sa celkovo na jazykovú problematiku ako takú, ako aj šírenie humanistických myšlienok. Viac o nás sa dozviete nižšie. Ak nás nie ste schopní podporiť Vašimi 2% z daní budeme radi, keď si o nás čo to prečítate a prejavíte záujem o našu prácu. Neváhajte sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami či pripomienkami.

O nás

Sme skupina ľudí zoskupených v celoslovenských organizáciách SKEJ (mládežnícka) a SKEF (hocijaký vek, kluby) i v miestnych kluboch. Organizujeme rôzne stretnutia, školenia a tréningy, informujeme verejnosť. Týmto pomáhame rozšíriť esperanto a prispieť tak k mierovému spolužitiu všetkých ľudí.

Informovanie

Dobre informovaní ľudia Esperanto podporujú a informovanosť ľudí je teda jedným z našich cieľov.

Usporadúvame rôzne prednášky, píšeme články pre rôzne médiá, prispievame a spravujeme články na Wikipédii. Pri špeciálnych príležitostiach pripravujeme informačné kampane, napríklad počas Svetového kongresu esperanta 2016 v Nitre sme sa dostali do mnohých novín, televízie a rozhlasu.

Komunita

Ľudia sa potrebujú stretávať.

Každý rok organizujeme viacero stretnutí - miestne, celoslovenské a aj medzinárodné.  Tiež podporujeme stretnutia organizované našimi spriatelenými organizáciami. Počas nich sa ľudia nie len spoznajú a spriatelia ale aj zažijú medzinárodnú esperantskú kultúru a niečomu sa priučia.

Školenia

Pomáhame mladým zmysluplne tráviť voľný čas.

Uvedomujeme si, že v mládeži tkvie budúcnosť. Pomáhame mladým nájsť a rozvinúť svoje schopnosti a talent. Prostredníctvom organizácie podujatí, prednášania a zahraničných výmenných pobytov ponúkame možnosť praktickou a užitočnou prácou zveľadiť samých seba aj svoje okolie.

Organizujeme významné medzinárodné esperantské podujatia

Medzinárodný jazyk najlepšie cítiť na medzinárodnom stretnutí. Na Slovensku ich môžte zažiť viacero!

101. svetový kongres esperanta

V roku 2016 sme ukázali aké dokáže byť slovenské esperantské hnutie silné a nemá problém pohrať sa aj s tak veľkou výzvou ako organizáciou kongresu, ktorého sa zúčastnilo vyše 1300 ľudí zo 60 krajín sveta. Okrem toho sme sa presvedčili aké je dôležité, aby mládežnícka (SKEJ) a krajinská sekcia (SKEF) spolupracovali a vymieňali si skúsenosti. Dokázali sme tiež, že vek je len číslo v občianskom preukaze a nebráni nikomu v spoločnej zábave.

Pravidelné Letné školy esperanta

Chcete zažiť týždeň plný zábavy a do toho sa naučiť nový jazyk? Alebo ste už pokročilí a chcete sa ešte zdokonaliť? Už vyše 10 rokov pre Vás každoročne pripravujeme nezabudnuteľnú týždňovú akciu, ktorá sa medzičasom stala dobre známou na medzinárodnej úrovni a preto k nám každé leto privádza viac ako 200 ľudí z rôznych kútov sveta.

...aj malé príjemné stretnutia

Či už sa jedná o večerné jazykové kaviarne, alebo stretnutia na celý víkend, o zábavu je vždy postarané. V decembri sme sa zišli v SKEJ základni v Malackách a v marci tak učiníme opäť. Prednedávnom sa organizovalo aj podujatie v krásnom regióne Liptova, kde sa stretli ľudia z viacerých krajín Európy. Okrem toho pomáhame našim bratom z Česka v organizovaní ich každoročnej akcie tzv. Centreja. Láskavosť nám zakaždým ochotne vrátia.

Všeobecná práca

Pamätáme aj na stavanie pevných základov, na ktorých môžme budovať.

Projekty Erasmus+

Naša mládežnícka sekcia sa od roku 2016 aktívne zapája v spolupráci s inými organizáciami zo zahraničia do rôznych zaujímavých projektov, vďaka ktorým môže ponúknuť svojim členom výjazdy aj do takých krajín ako Togo, Benin alebo do vychytených európskych destinácii ako Španielsko, Belgicko, Taliansko a mnohých ďalších. Okrem toho sa prostredníctvom týchto projektov podieľame na tvorbe študijných materiálov pre rôzne európske mládežnícke organizácie, zdieľame s mladými Africkými partnermi skúsenosti ohľadne efektívneho zapájania mladých do hnutia, pomáhame s organizáciou rôznych podujatí a trénujeme svojich členov v rôznych tematických oblastiach, o ktoré sa zaujímajú.

Web a letáky

V roku 2016 sa obe naše organizácie rozhodli kráčať s dobou a výrazne zmenili dizajn svojich webových stránok. Okrem zaujímavých článkov, môžete sledovať aj najnovšie aktuality, prečítať si niečo o jej aktívnych členoch alebo si len tak prezrieť fotky našich pestrých činností.

Aj vďaka Vašim príspevkom sme mali tento rok možnosť uviesť do sveta rôzne letáky o esperante, ako aj atraktívne záložky propagujúce náš krásny jazyk.

Podpora vzdelávania

Už viac ako 10 rokov  aktualizujeme a do slovenčiny prekladáme stránku lernu.net, ktorá poskytuje pestrú zbierku cvičení a kurzov pre učenie sa esperanta. Niektorí členovia prispievajú aj kontrolou "domácich úloh" žiakov lernu-kurzov a pomáhajú im pripravovať sa na skúšky.

S vašou pomocou môžeme naplniť naše smelé plány do budúcnosti:

 • 12. Letná esperantská škola tentokrát v Liptovskom Mikuláši
 • Spolupráca v ďalších Erasmus+ projektoch týkajúcich sa aj takých odvážnych tém akou je rodová rovnosť
 • Pokračovať v profesionalizácii našich činností
 • Naďalej upevňovať svoje miesto v platforme ako Rada mládeže Slovenska
 • Poukazovať na zlé dopady jazykovej diskriminácie a zábavnou formou s ňou oboznamovať študentov na stredných školách
 • Naďalej skvalitňovať obsah webových stránok
 • A mnohé ďalšie …

Pomôžte nám pomáhať!

S Vašou pomocou toho dosiahneme viac! Prosím, venujte nám svoje 2(3)% z daní, lebo Esperanto je odkázané hlavne na dobrovoľníkov a ľudí s dobrým srdcom.

Obchodné meno (názov): SKEJ – Slovenská esperantská mládež
Sídlo: M.Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen, Slovensko
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30854695
(zvyšné políčka za lomkou „/“ nechajte prázdne)

prispejte na dobrú vec

Darujte až 3%

Je možnosť poukázať našej organizácii aj 3% z dane, ak si daná osoba v roku 2017 odpracovala 40 dobrovoľníckych hodín (v akejkoľvek organizácii). Ak máte záujem o takéto potvrdenie o odpracovaných hodinách pre SKEJ, pošlite, prosím, svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu na skej@esperanto.sk a my vám toto potvrdenie na oplátku za Vašu pomoc v minulom roku radi vystavíme 🙂

Fyzická osoba-zamestnanec

2(3)% z dane môžete venovať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €.

Na preukázanie dane potrebujete:

 1. do 15. februára 2017 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 2. požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo vo formáte.pdf (na tlač), vo formáte.odt (na úpravu cez Libre Ofiice) alebo vo formáte.doc (na úpravu v Microsoft Office))
 3. vyplniť Vyhlásenie o poukázaní dane (predvyplnené tlačivo vo formáte.pdf)
 4. doručiť obe daňovému úradu v mieste bydliska do  apríla 2018

Podrobnejšie pokyny

Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

2(3)% z dane môžete venovať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2018).

Podrobnejšie pokyny

Právnická osoba

2% z dane môžete venovať viacerým uchádzačom, minimálna suma pre každého je 8 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní – do 31. marca 2018.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedarovala 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Podrobnejšie pokyny

Ďakujeme!

Každá minca pomôže na našej ceste za spravodlivejším svetom! Pamätajte, že okrem 2% z daní je viacero spôsobov, ktorými môžte pomôcť.